Privacy PolicyiDr-Kliniken's datapolicy
Jag godkänner härmed att mina personuppgifter hanteras digitalt enligt iDr:s Personuppgiftspolicy. Jag intygar att jag personligen har fyllt i och kontrollerat mina personuppgifter som är angivna på registration.idr-medical.se, jag ansvarar personligen för att kontaktuppgifterna ovan är korrekt angivna och jag åtager mig allt ansvar för konsekvenser om mina personuppgifter är felaktigt angivna, av misstag skickas till en obehörig mottagare eller andra konsekvenser som är sekundära till digital hantering och de uppgifter jag har angivit i detta formulär som personliga. Jag bekräftar att jag har fått information om att det finns 99,9% säkerhet för att mitt prov är analyserbart och att jag inte kommer att hålla iDr ansvarigt för eventuella merkostnader som kan påverka mig vid ett positivt, försenat eller icke analyserbart prov. För att utföra analys och utfärda ett certifikat till barn under 16 år krävs målsmans signatur.

För att läsa alla data policy regler: iDr-Medical Data Policy
I hereby agree that my personal data is handled digitally in accordance with iDr's Data Policy. I certify that I have personally entered and verified my personal credentials stated on registration.idr-medical.se, I am personally responsible that my contact information above is correctly stated and I take responsibility for all consequences if my personal information is incorrectly stated, by mistake sent to an unauthorized recipient or other consequences secondary to digital handling and the information I have provided in this form as personal. I confirm that I have received information that there is 99.9% certainty that my test is analyzable and that I will not hold iDr responsible for any additional costs that may affect me in the event of a positive, delayed or non-analyzable test. To perform analysis and issue a certificate to children under 16, the parent's signature is required.

To read all data policy rules: iDr-Medical Data Policy


iDr-Kliniken AB
2021-08-13

Babyscreens® datapolicy


Gäller för tjänster bokade hos Babyscreen® Sweden AB:


 • Tidigt Ultraljud
 • Viabilitetsultraljud
 • NIPT • Jag godkänner härmed att mina personuppgifter hanteras digitalt enligt Babyscreens® Personuppgiftspolicy. Jag intygar att jag personligen har fyllt i och kontrollerat mina personuppgifter som är angivna i detta formulär. Jag ansvarar personligen för att uppgifterna ovan är korrekt angivna och jag åtager mig allt ansvar för konsekvenser om mina personuppgifter är felaktigt angivna och därigenom av misstag skickas till en obehörig mottagare eller andra konsekvenser som är sekundära till digital hantering av de uppgifter jag har angivit i detta formulär som personliga.

  För att ta del av Babyscreens® kompletta datapolicy följ nedanstående länk:

  Babyscreen Data Policy  I hereby agree that my personal data is handled digitally in accordance with Babyscreen’s® Data Policy. I certify that I have personally entered and verified my personal credentials stated in this form, I am personally responsible that the information above is correctly stated and I take full responsibility for all consequences secondary to incorrectly stated personal information, leading to personal data sent to an unauthorized recipient by mistake or other consequences secondary to digital handling of the information I have provided in this form as personal.

  Babyscreen's full data policy, see link:

  Babyscreen Data Policy


  Babyscreen® Sweden AB
  2022-02-02


  E-hälsomyndigheten's data policy


  För att ta del av E-hälsomyndighetens data policy regler om ett EU-Covidbevis begärs, se länkar:

  E-hälsomyndigheten Data Policy
  Covidbevis Data Policy

  To aquire E-hälsomyndighetens data policy rules if a EU-Covidbevis is requested, see links:

  E-hälsomyndigheten Data Policy
  Covidbevis Data Policy